Sunwin - Tải game bài đổi sunwin | Link Tải sunwin Chính Thức

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học với chủ đề “Những yêu cầu đổi mới của cơ sở giáo dục đại học đào tạo cử nhân Giáo dục thể chất đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông 2018”

Tải Game Bài Đổi Sunwin . Hồ Chí Minh > Hợp tác - Nghiên cứu > Hội nghị - Hội thảo > Thư mời viết bài Hội thảo khoa học với chủ đề “Những yêu cầu đổi mới của cơ sở giáo dục đại học đào tạo cử nhân Giáo dục thể chất đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông 2018”

Kính gửi: các Nhà khoa học, quý Thầy/Cô các cơ sở giáo dục đào tạo

Tiếp nối thành công của Hội thảo khoa học năm 2023, Tải Game Bài Đổi Sunwin . HCM tiếp tục tổ chức Hội thảo khoa học năm 2024 với chủ đề “Những yêu cầu đổi mới của cơ sở giáo dục đại học đào tạo cử nhân Giáo dục thể chất đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông 2018”.

Mục tiêu của Hội thảo nhắm tạo diễn đàn học thuật giúp học viên cao học, nghiên cứu sinh và các Giảng viên, nghiên cứu viên đang học tập và làm việc tài Trường có cơ hội trao đổi học thuật; kinh nghiệm nghiên cứu khoa học và công bố kết quả nghiên cứu trong nước và quốc tế; góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực lĩnh vực thể dục thể thao phục vụ hội nhập và phát triển;

Thông tin:

 • Thời gian: ngày 09 tháng 08 năm 2024 (thứ Sáu)
 • Địa điểm: Tải Game Bài Đổi Sunwin . HCM, số 639 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP. HCM
 • Hình thức tổ chức: Trực tiếp

Đối tượng tham gia viết bài:

 • Các cơ sở giáo dục đại học có đào tạo cử nhân Giáo dục thể chất và các ngành gần, ngành phù hợp;
 • Các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018;
 • Học viên cao học và Nghiên cứu sinh đang học tập tại Tải Game Bài Đổi Sunwin . HCM;
 • Viên chức, người lao động đang công tác tại Trường;
 • Giảng viên giảng dạy và nghiên cứu đang công tác tại Trường;
 • Các giảng viên, nhà khoa học, chuyên gia đang công tác tại các cơ sở đào tạo có cùng lĩnh vực thể dục thể thao, giáo dục thể chất, giao dục học;
 • Nhà khoa học, chuyên gia trong nước, nước ngoài có quan tâm.

Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt / hoặc Tiếng Anh.

Các bài viết gửi về Hội thảo được viết bằng tiếng Việt và chưa được công bố dưới bất kỳ hình thức nào. Các bài viết được hội đồng đánh giá có chất lượng tốt và phù hợp yêu cầu sẽ được chọn công bố trong những ấn bản khoa học là Sách kỷ yếu Hội thảo xuất bản có chỉ số ISBN (mã số xuất bản tiêu chuẩn quốc tế)

Thời hạn đăng ký và nộp toàn văn bài viết:

 • Bản tóm tắt các báo cáo: ngày 30/6/2024
 • Báo cáo toàn văn: từ ngày 30/6/2024 đến ngày 08/7/2024
 • Phê duyệt báo cáo toàn văn: từ ngày 09/7/2024 đến ngày 15/7/2024.

Địa chỉ đăng ký và gửi bài trực tiếp:

Chuyên viên: Hồ Đặng Hoàng Hà, Email: [email protected], SĐT: 0916663635

Chuyên viên: Nguyễn Lê Anh Khoa, Email: [email protected], SĐT: 0339195858

Xem thêm thông tin chi tiết:

Thông báo tổ chức Hội thảo khoa học

Thư mời tham gia viết bài hội thảo khoa học

Quy định viết bài báo Hội thảo