Sunwin - Tải game bài đổi sunwin | Link Tải sunwin Chính Thức

Thông báo triển khai cung cấp thông tin khảo sát về nội dung chương trình bồi dưỡng theo VTVL giảng viên

Tải Game Bài Đổi Sunwin . Hồ Chí Minh > Chỉ đạo, điều hành > Thông báo triển khai cung cấp thông tin khảo sát về nội dung chương trình bồi dưỡng theo VTVL giảng viên

UPES – Ngày 13/5/2024, Sunwin - Tải game bài đổi sunwin | Link Tải sunwin Chính Thức ban hành thông báo số 390/TB-ĐHSPTDTT triển khai đến toàn thể giảng viên thuộc Trường thực hiện cung cấp thông tin khảo sát với một số nội dung như sau:

1. Đối tượng thực hiện

  Toàn thể viên chức thuộc Trường hiện đang giữ chức danh nghề nghiệp: Giảng viên (gồm: Giảng viên (Hạng III), Giảng viên chính (Hạng II), Giảng viên cao cấp (Hạng I)).

  2. Thời gian thực hiện

  Kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/5/2024.

  3. Cách trả lời Phiếu khảo sát

  – Cách 1: Truy cập vào địa chỉ: để trả lời đầy đủ các câu hỏi trong Phiếu.

  – Cách 2: Sử dụng điện thoại thông minh quét mã QR dưới đây để trả lời trực tiếp trên Phiếu

  Lưu ý:

  – Các nội dung bắt buộc (*): Phải điền đầy đủ thông tin/phải cho ý kiến để có thể xem và tiếp tục trả lời các câu hỏi phần sau.

  – Trả lời xong bấm “Gửi” và thấy Phiếu không còn hiển thị trên màn hình điện thoại/máy tính nữa là hoàn thành.

  4. Giao Trưởng các đơn vị thuộc Trường triển khai đến các toàn thể viên chức thuộc đơn vị trực tiếp quản lý để thực hiện khảo sát theo nội dung yêu cầu và báo cáo kết quả việc thực hiện./.

  Xem chi tiết Thông báo .