Sunwin - Tải game bài đổi sunwin | Link Tải sunwin Chính Thức

Lịch công tác

 
Thứ Hai (Ngày 01/07/2024)
Thời gian: 07:00
Nội dung:
Tiếp tục Rà soát và triển khai các bước tiếp theo để dây dựng ktx Báo cáo tình hình nhà thầu triển khai gia hạn dự án; Rà soát các hồ sơ điều chỉnh dự án
Địa điểm:
Thành phần:
Đc Vũ
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thời gian: 07:00
Nội dung:
Tiếp tục thúc đẩy triển khai quyết toán giảm trừ tạm ứng với nhà thầu và các đơn vị tư vấn;
Địa điểm:
Thành phần:
Đc Vũ, Bình
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thời gian: 07:00
Nội dung:
Ra thông báo tuyển sinh sau đại học
Địa điểm:
Thành phần:
Đc Thuận
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thời gian: 07:00
Nội dung:
Báo cáo công văn số 3044/BGDĐT-KHCNMT về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ.
Địa điểm:
Theo yêu cầu công văn
Thành phần:
Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thời gian: 07:00
Nội dung:
Triển khai công tác KĐCL; Rà soát và triển khai công tác thẩm định chương trình ngành HLTDTT; Chuẩn bị các nội dung và triển khai tư vấn tuyển sinh VLVH
Địa điểm:
Thành phần:
Đc Vinh chủ trì chỉ đạo
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thời gian: 07:00
Nội dung:
-Phối hợp ban CSVC Rà soát các công việc chuẩn bị cho tuyển sinh
Địa điểm:
Thành phần:
Đc Phúc, Lưỡng
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thời gian: 07:00
Nội dung:
Chuẩn bị nội dung họp giao ban quý; Trình sơ đồ tổ chức thi năng khiếu; Rà soát các dụng cụ, cơ sở vật chất cho kỳ thi tuyển sinh; Đưa thông báo phối hợp tuyển sinh với ĐH Vinh lên các trang thông tin
Địa điểm:
Thành phần:
PTCHC
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thời gian: 09:00
Nội dung:
Họp ĐU mở rộng triển khai công tác quý
Địa điểm:
PH1
Thành phần:
Đại diện Đảng ủy, Chi ủy các Chi bộ
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thời gian: 15:30
Nội dung:
Họp dự án
Địa điểm:
PH1
Thành phần:
Đc Vũ, Bình và các nhà thầu
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thời gian: 17:00
Nội dung:
Báo cáo thống kê tổng số thí sinh thi năng khiếu; Rà soát hồ sơ phòng thi và các việc liên quan cho kỳ thi
Địa điểm:
Thành phần:
Đc Thư
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thứ Ba (Ngày 02/07/2024)
Thời gian: 09:00
Nội dung:
Họp Hội đồng thi và trưởng các ban
Địa điểm:
PH1
Thành phần:
Hội đồng và trưởng các ban (các ban báo cáo công tác chuẩn bị)
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thời gian: 10:00
Nội dung:
Họp chiến sĩ chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2024
Địa điểm:
Giảng đường 1
Thành phần:
Ban Chỉ huy Chương trình Tiếp sức mùa thi và các chiến sĩ tham dự
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thứ Tư (Ngày 03/07/2024)
Thời gian: 07:00
Nội dung:
Rà soát công tác chuẩn bị tổng thể cho kỳ thi
Địa điểm:
Thành phần:
Trưởng các ban
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thời gian: 07:00
Nội dung:
Rà soát khu ktx để chuẩn bị đón thí sinh vào thi NK
Địa điểm:
Thành phần:
Đc Dương chủ trì
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thời gian: 09:30
Nội dung:
Sinh hoạt định kỳ - Chi bộ Lý luận
Địa điểm:
Phòng Truyền thống
Thành phần:
Đảng viên chi bộ Lý luận
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thứ Năm (Ngày 04/07/2024)
Thời gian: 07:00
Nội dung:
Đc Tùng báo cáo CV3085
Địa điểm:
Thành phần:
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thời gian: 07:30
Nội dung:
Hội nghị công tác quản lý tài chính, tài sản công, đầu tư các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
Địa điểm:
Hội trường A, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Thành phần:
Theo Quyết định
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thời gian: 13:30
Nội dung:
Tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ người làm công tác pháp chế tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
Địa điểm:
Hội trường Trung tâm số- Đại học Thái Nguyên
Thành phần:
Theo Quyết định
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thứ Sáu (Ngày 05/07/2024)
Thời gian: 06:30
Nội dung:
Họp Hội đồng tuyển sinh và cán bộ điều hành
Địa điểm:
Hội trường A
Thành phần:
Theo Quyết định
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thời gian: 07:00
Nội dung:
Thi NK (cả ngày) Ban thu ký lên lịch cụ thể
Địa điểm:
Thành phần:
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thời gian: 07:00
Nội dung:
Các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần 45
Địa điểm:
Địa điểm: Phòng Tổ chức - Hành chính (đồng chí Hoàng Hà)
Thành phần:
Quản lý các đơn vị
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thời gian: 07:00
Nội dung:
Hội nghị công tác quản lý tài chính, tài sản công, đầu tư các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
Địa điểm:
Hội trường A, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Thành phần:
Theo Quyết định
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thời gian: 07:00
Nội dung:
Tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ người làm công tác pháp chế tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
Địa điểm:
Hội trường Trung tâm số- Đại học Thái Nguyên
Thành phần:
Theo Quyết định
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thời gian: 07:00
Nội dung:
Họp Hội đồng tuyển sinh và các ban giúp việc
Địa điểm:
Hội trường A
Thành phần:
Theo Quyết định
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thời gian: 07:00
Nội dung:
Thi năng khiếu Thể dục thể thao (Đợt 1)
Địa điểm:
Sân số 1 (Sân Quần vợt)
Thành phần:
Hội đồng tuyển sinh, các Ban, cán bộ điều hành và thí sinh
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thời gian: 08:30
Nội dung:
Thi năng khiếu Thể dục thể thao (Đợt 2)
Địa điểm:
Sân số 1 (Sân Quần vợt)
Thành phần:
Hội đồng tuyển sinh, các Ban, cán bộ điều hành và thí sinh
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thời gian: 12:30
Nội dung:
Họp Hội đồng tuyển sinh và cán bộ điều hành
Địa điểm:
Hội trường A
Thành phần:
Theo Quyết định
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thời gian: 13:00
Nội dung:
Họp Hội đồng tuyển sinh và các Ban
Địa điểm:
Hội trường A
Thành phần:
Theo Quyết định
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thời gian: 13:00
Nội dung:
Thi năng khiếu Thể dục thể thao (Đợt 1)
Địa điểm:
Sân số 1 (Sân Quần vợt)
Thành phần:
Hội đồng tuyển sinh, các Ban, cán bộ điều hành và thí sinh
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thời gian: 14:00
Nội dung:
Thi năng khiếu Thể dục thể thao (Đợt 2)
Địa điểm:
Sân số 1 (Sân Quần vợt)
Thành phần:
Hội đồng tuyển sinh, các Ban, cán bộ điều hành và thí sinh
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thứ Bảy (Ngày 06/07/2024)
Thời gian: 06:30
Nội dung:
Họp Hội đồng tuyển sinh và cán bộ điều hành
Địa điểm:
Hội trường A
Thành phần:
Theo Quyết định
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thời gian: 07:00
Nội dung:
Thi NK (cả ngày) Ban thư ký lên lịch cụ thể
Địa điểm:
Thành phần:
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thời gian: 07:00
Nội dung:
Họp Hội đồng tuyển sinh và các Ban giúp việc
Địa điểm:
Hội trường A
Thành phần:
Theo Quyết định
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thời gian: 07:00
Nội dung:
Thi năng khiếu Thể dục thể thao (Đợt 1)
Địa điểm:
Sân số 1 (Sân Quần vợt)
Thành phần:
Hội đồng tuyển sinh, các Ban, cán bộ điều hành và thí sinh
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thời gian: 08:30
Nội dung:
Thi năng khiếu Thể dục thể thao (Đợt 2)
Địa điểm:
Sân số 1 (Sân Quần vợt)
Thành phần:
Hội đồng tuyển sinh, các Ban, cán bộ điều hành và thí sinh
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thời gian: 12:30
Nội dung:
Họp Hội đồng tuyển sinh và cán bộ điều hành
Địa điểm:
Hội trường A
Thành phần:
Theo Quyết định
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thời gian: 13:00
Nội dung:
Họp Hội đồng tuyển sinh và các Ban giúp việc
Địa điểm:
Hội trường A
Thành phần:
Theo Quyết định
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thời gian: 13:00
Nội dung:
Thi năng khiếu Thể dục thể thao (Đợt 1)
Địa điểm:
Sân số 1 (Sân Quần vợt)
Thành phần:
Hội đồng tuyển sinh, các Ban, cán bộ điều hành và thí sinh
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thời gian: 14:00
Nội dung:
Thi năng khiếu Thể dục thể thao (Đợt 2)
Địa điểm:
Sân số 1 (Sân Quần vợt)
Thành phần:
Hội đồng tuyển sinh, các Ban, cán bộ điều hành và thí sinh
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Chủ nhật (Ngày 07/07/2024)
Thời gian: 07:00
Nội dung:
Triển khai làm phách; Xây dựng thang điểm
Địa điểm:
Thành phần:
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết