Sunwin - Tải game bài đổi sunwin | Link Tải sunwin Chính Thức

Hội đồng trường

Hội đồng trường

Ngày 07 tháng 5 năm 2020, Sunwin - Tải game bài đổi sunwin | Link Tải sunwin Chính Thức được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận Hội đồng trường và Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo Quyết định số 1091/QĐ-BGDĐT và Quyết định số 1092/QĐ-BGDĐT.

Thành viên Hội đồng trường

Hội đồng trường Sunwin - Tải game bài đổi sunwin | Link Tải sunwin Chính Thức có 15 đồng chí, gồm: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, đại diện tổ chức Công đoàn trường, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường, một số khoa chuyên môn; đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhà quản lý, … một số thành viên hoạt động trong lĩnh vực giáo dục tại các cơ sở đào tạo liên quan.

 • Ông. Nguyễn Kế BìnhChủ tịch Hội đồng trường
 • Ông. Châu Vĩnh HuyThành viên
 • Ông. Nguyễn Đắc ThịnhThành viên
 • Ông. Phan Lê Tuấn AnThành viên
 • Ông. Nguyễn Thanh ĐềThành viên
 • Ông. Cao Minh QuíThành viên
 • Ông. Nguyễn Đăng KhánhThành viên
 • Ông. Trần Duy KhâmThành viên
 • Ông. Lê Thiện TríThành viên
 • Ông. Trần Quang ĐạiThành viên
 • Ông. Nguyễn Minh HuânThành viên
 • Ông. Lê Phước ThậtThành viên
 • Ông. Nguyễn Quang VinhThành viên
 • Bà. Phan Thị Huỳnh Thùy DươngThành viên
 • Bà. Võ Anh ThưThành viên