Sunwin - Tải game bài đổi sunwin | Link Tải sunwin Chính Thức

Giới thiệu đào tạo đại học hệ chính quy

Thông tin chung

 • Tên ngành: Giáo dục thể chất (Physical Education)
 • Thời gian đào tạo: 4 năm
 • Danh hiệu cấp bằng: Cử nhân
 • Tên ngành “Giáo dục thể chất” được ghi trên bằng tốt nghiệp, bảng điểm và quyết định tốt nghiệp.
 • Mã ngành tuyển sinh: 7140206
 • Phương thức tuyển sinh: Kết hợp thi tuyển và xét tuyển
  + Phương thức 1 (Mã 405): Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với điểm thi năng khiếu để xét tuyển.
  + Phương thức 2 (Mã 406): Kết hợp kết quả học tập THPT (Học bạ Lớp 12) với điểm thi năng khiếu để xét tuyển.
  + Tổ hợp môn đăng ký xét tuyển:
  Tổ hợp 1 (T00): Toán học, Sinh học, Năng khiếu TDTT.
  Tổ hợp 2 (T03): Ngữ văn, Sinh học, Năng khiếu TDTT.
  Tổ hợp 3 (T05): Ngữ văn, Giáo dục công dân, Năng khiếu TDTT.
  Tổ hợp 4 (T08): Toán học, Giáo dục công dân, Năng khiếu TDTT.

Giới thiệu

 • Ngành Giáo dục thể chất đào tạo giáo viên Giáo dục thể chất có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có sức khỏe, góp phần vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo, phát triển toàn diện con người, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương ứng với trình độ đào tạo.
 • Ngành Giáo dục thể chất cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản chủ nghĩa Mác – Lênin; đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; có sức khỏe, có kiến thức về giáo dục quốc phòng đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; kiến thức cơ bản về pháp luật đại cương, khoa học xã hội và nhân văn, vận dụng thành thạo các kỹ năng cần thiết trong quá trình làm việc và học tập; kiến thức chuyên sâu về hệ thống kiến thức chuyên ngành, thành thạo kỹ – chiến thuật và phương pháp huấn luyện, tổ chức thi đấu và phương pháp trọng tài ở một số môn Thể thao phổ biến trong phong trào thể thao quần chúng, cũng như nắm vững kiến thức cơ bản và kỹ năng vận động cần thiết ở một số môn Thể thao trong nhà trường trung học phổ thông.

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp ngành Giáo dục thể chất trình độ đại học có khả năng đảm nhiệm các công việc sau:

 • Giáo viên dạy Giáo dục thể chất tại các trường THPT, Huấn luyện viên tại các Trung tâm Huấn luyện Thể thao, Câu lạc bộ Thể dục Thể thao, tại các trường học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
 • Cán bộ phụ trách công tác Giáo dục thể chất và Thể thao trường học tại các cơ quan quản lý nhà nước hoặc quản lý xã hội về TDTT;
 • Nhân viên/Huấn luyện viên tổ chức và huấn luyện thể lực trong các phòng tập, các câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe cho cá nhân và cộng đồng;
 • Tổ chức thi đấu, trọng tài các giải thể thao theo chuyên ngành đào tạo.

Chuẩn đầu ra

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể tiếp tục học sau đại học (Thạc sĩ, Tiến sĩ) thuộc đúng chuyên ngành hoặc học chuyển đổi một số học phần để học chuyên ngành khác thuộc khối ngành Thể dục Thể thao tại các trường đào tạo phù hợp.